Яндекс.Метрика

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ЧИТАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

І. Загальні положення
1.1.  Правила користувачів розроблені у відповідності до Закону України "Про бібліотеку та бібліотечну справу" зі змінами і доповненнями, Типових правил користування бібліотеками в Україні зі змінами і доповненнями затверджених наказом Міністерства культури і туризму України.

ІІ. Правила користувачів


2.1. Користувачі бібліотеки мають право:

-  безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки;
- одержувати інформацію з інших бібліотек;
 

2.2. Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5-ти документів терміном до  30-ти днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15-ти днів.


2.3. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів, але не більше 2-х разів.

ІІІ. Обов'язки користувачів
3.1. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них:
- не робити ніяких поміток на книгах, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін;
- не порушувати розстановку фонду на полицях з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів та картотек.
- при одержанні книги та інших документів переглянути їх стан і при виявленні в них дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти ( призначені) несе користувач.
3.2. За втрату або псування документа несе користувач, якщо користувач неповнолітній відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
 3.3. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін від 3-х до 12 місяців.


IV Користувачам забороняється


4.1. Передавати читацький квиток іншим особам і користуватися чужим квитком і читацьким формуляром.
4.2. Виносити з бібліотеки документи, не записані у читацький формуляр або в інших облікових документах.
4.3. Передавати іншим особам документи, одержані на свій читацький квиток, формуляр у читальному залі.
4.4. Псувати отримані для користування документи (робити помітки, підкреслювати текст, виривати сторінки тощо)
4.5. Залишати читальний зал, не повернувши документи бібліотекареві.